Khoa Pug kéo chân-Sức khỏe Khoa Pug bị ảnh hưởng hậu kéo chân lên 1m75