Khoa Pug-Tưởng nghỉ chơi, Khoa Pug bất ngờ bị Vương Phạm nhắc sốc