khmer đỏ-Hình ảnh người dân Campuchia chào đón quân tình nguyện Việt Nam