khí gas-Diễn biến vụ người đàn ông chạy từ nhà ra với tiếng kêu cứu thất thanh