khẩu trang y tế-Bị bắn chết vì nhắc khách đeo khẩu trang