khẩu trang-Vụ đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy phòng Covid-19: 2 bán bộ bị kỷ luật