khẩu trang-Mùa dịch Covid-19, Barca thêm khẩu trang vào... trang phục thi đấu