Khẩu súng-Bị nhắc nhở vì chạy xe lạng lách, nam thanh niên rút súng bắn người đi đường