Khánh Vân-Òa khóc nức nở khi làm vợ Trấn Thành, Lý Nhã Kỳ ôm cúp ở tập 1 'Ơn giời cậu đây rồi'