Khánh Vân-Vũ Thu Phương đọ sắc cùng H’Hen Niê và Khánh Vân trong tà áo tứ thân du xuân