Khánh Thi-Trước thềm đám cưới, Phan Hiển chỉ ước duy nhất 1 điều này