Khánh Hòa-Học sinh THCS mâu thuẫn, phụ huynh gọi côn đồ bắn người ở quán cà phê