Khánh Hòa-Người phụ nữ chết cháy trong căn nhà 30 m2