Khang Hy-Vị hoàng đế béo nhất Trung Quốc, mỗi bữa ăn 20 lạng thịt, khi 'thị tẩm' cần sự giúp đỡ của vài cung nữ