Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV-GDP 2018: Quý I rất cao nhưng cả năm có thể giảm dần