Khai báo gian dối-Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai báo gian dối, làm lây lan dịch