khách sạn-Nhiều người nhiễm virus corona sau khi đi họp ở khách sạn Singapore