Khách hàng-Chuyện hi hữu có thật: Shipper âm thầm huỷ đơn đặt hàng rồi ngồi 'chén sạch' đồ ăn của khách, dân mạng xem clip liền nổ ra tranh cãi nảy lửa