Khách hàng-Bị khách gọi shop quần áo là 'xốp', chủ tiệm nổi giận rồi làm hành động khiến cô gái 'đứng hình'