khách du lịch-Khoảnh khắc vách đá núi khổng lồ đổ sụp xuống nhiều thuyền du lịch, ít nhất 7 người tử vong