Khá Bảnh-Yêu cầu gỡ bỏ kênh YouTube của Khá 'Bảnh', Dũng 'Trọc