kẹt xe-Quốc lộ kẹt xe nghiêm trọng vì người đàn ông say xỉn ngủ giữa đường