Kết quả xét nghiệm-Ronaldo mắc Covid-19: Lộ nguy cơ lây nhiễm hàng loạt