kết quả slna vs thanh hóa-Chơi thiếu người hơn 80 phút, SLNA vẫn xuất sắc đánh bại Thanh Hóa trong trận Derby Bắc Trung Bộ