Kết hôn-Phát hiện bản thân có vấn đề, chị tôi từ chối đám cưới và muốn chia tay