kẻ thứ ba-Màn đánh ghen rùm beng ở trung tâm thương mại, cô gái dùng cả cốc nước 'đập thẳng mặt' kẻ thứ ba sau lời nói ngông cuồng!