kẻ thứ 3-Phim Lý Nhã Kỳ lỗ nặng sau 10 ngày công chiếu