Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi (2021)-Park Bo Young 'bay màu' ở Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi, netizen khóc lụt nhà 'Youth Of May vẫn chưa đủ sao?'