Kế hoạch bán vé-VFF công bố kế hoạch bán vé 3 trận của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình