Katy Perry lộ hàng-Nhảy quá sung, Katy Perry lỡ lộ hàng trên sóng 'American Idol'