Katy Perry-'Công chúa Disney' Miley Cyrus 'nổi loạn' trong thiết kế táo bạo của Công Trí