Juventus-Ngựa chứng một thời của PSG đang vỡ mộng tại Juventus