Juventus-Juventus nhảy vào cuộc đua, sẵn sàng đưa Neymar về làm đồng đội của Ronaldo