Jun Phạm-Ninh Dương Lan Ngọc quỳ gối dập đầu tạ lỗi với Jun Phạm sau sự cố hình ảnh