Joyce Phạm-Mina Phạm - vợ 2 đại gia Minh Nhựa nói gì khi bị chê đọc rap quá 'dẹo'?