johnny dang-Ngỏ lời tặng cúp kim cương cho U23 Việt Nam, 'vua kim hoàn' Johnny Đặng bị mỉa mai 'phải lùa bao nhiêu lứa gà'