Joe Biden-Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể thăm Việt Nam trong tháng 8