Joe Biden-Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tại bang chiến địa quan trọng