Jisoo-BXH 10 phim Hàn hot nhất tuần 2 tháng 1: Phim của Jisoo tụt hạng trầm trọng