Jisoo-Mốt quấn khăn 'chất đét' đang được các sao thi nhau diện, bắt chước theo bạn chắc chắn cool ngầu 10 điểm