Jennie (blackpink)-Jennie (BLACKPINK) bị 'ném đá' tơi bời vì cho rằng ích kỷ, chỉ biết bản thân, 'lơ đẹp' thành tích nhóm