Jang Dong Gun Go So Young-Sau khi cùng gia đình sang Hawaii du lịch giữa bê bối 'săn gái' chấn động, Jang Dong Gun một mình trở về nước khiến dân tình xôn xao