Jaejoong JYJ nhiễm corona-Jaejoong (JYJ) nhận cơn mưa gạch đá vì viết tâm thư xác nhận bị nhiễm Covid-19, lúc sau sửa lại và thừa nhận đây là trò đùa Cá tháng Tư