Jaejoong (JYJ)-Hàng vạn người ký tên vào bản kiến nghị Nhà Xanh trừng phạt Jaejoong (JYJ), chuyện gì đây?