jack-Clip: Jack hướng ánh mắt 'sắc như dao' về phía nhân viên an ninh khi hất tay fangirl cực phũ