Ivanka Trump-Tổng thống Trump và con gái Ivanka vướng rắc rối pháp lý ở New York