iphone xr 2019-Đây sẽ là smartphone có tuổi thọ pin 'trâu' nhất trong lịch sử iPhone, đẹp mê mẩn