iPhone 4s-iPhone 4S vỡ kính giá 150.000 USD trên eBay