iPhone 2019-iPhone mới có thể bỏ Face ID, dùng cảm biến vân tay trong màn hình