iPhone 2019-5 lần iPhone "chơi lớn" để ta giật mình chuếnh choáng: Khi tốt thì hay, khi lung lay thì... đành chịu