iPhone 13 Pro-Apple giấu một bí mật động trời dưới hộp iPhone 13, không phải củ sạc mà là ốp lưng trị giá đến 2 triệu đồng?