iPhone 12 Pro Max-Người dùng bị đứt tay vì cạnh iPhone 12 quá sắc