iPhone 11 Pro Max-iPhone 11 vừa ra đã bị 'vùi dập' bởi ý tưởng thiết kế đỉnh cao này