iPhone 11 Pro-Đằng sau tên gọi 'Pro' của những chiếc iPhone: Cơ hội trong mơ dành cho Samsung, Google và OPPO