iPhone 11 Pro-iPhone 7 Plus, iPhone 8 tiếp tục giảm 'kịch sàn', giá thấp chưa từng có