iPhone 11-Muốn mua iPhone cũ không bị 'hớ', nhất định phải biết 6 điều dưới đây