iPhone 11-Chưa ra mắt, iPhone 11 đã nhận dự báo tiêu cực hết mức