iPhone-iPhone 11 Pro có đáng để bạn ‘móc ví’ hơn là iPhone 11 Pro Max?