iPhone-Các dòng iPhone cũ giảm giá mạnh vào dịp cuối năm nhưng cũng có nhiều điều cần phải lưu ý