Internet Việt Nam-Thời gian khắc phục Cáp quang biển AAG tiếp tục kéo dài