Indonesia-Malaysia gửi đơn khiếu nại, Indonesia có thể phải đá với Việt Nam trên sân không khán giả